70 lãnh đạo hiệp hội tham gia Khóa Đào tạo cao cấp về Quản trị Hiệp hội doanh nghiệp

70 lãnh đạo hiệp hội tham gia Khóa Đào tạo cao cấp về Quản trị Hiệp hội doanh nghiệp

Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2015 tại Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tổ chức Khóa đào tạo cao cấp về Quản trị hiệp hội doanh nghiệp.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

laicau

70 lãnh đạo hiệp hội tham gia Khóa Đào tạo cao cấp về Quản trị Hiệp hội doanh nghiệp

Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2015 tại Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tổ chức Khóa đào tạo cao cấp về Quản trị hiệp hội doanh nghiệp.

HỘI VIÊN

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

laicau

Văn bản pháp luật

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 162/UBND-VP6 ngày 23 tháng 5 năm 2014,

Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website